MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA D´ORIENTACIÓ (Cataluña), 2005
Fecha de publicación: 28/08/2005 / 1380
Location : EspañaCataluña
Condition : Vigente

Al nostre país la senyalització urbana en el camp específic de l’orientació ha estat molts anys influïda per la normativa de carreteres, amb la utilització, principalment, de plafons i fletxes que seguien -tot i que a vegades amb petites modificacions- els criteris oficials que estaven pensats exclusivament per a la seva utilització en carreteres convencionals, com colors, tipus i dimensions de lletres, forma dels senyals, suports, col·locació, etc., definits en l’Ordre circular 8.1.-IC “Normas de señalización”,  de 25 de juliol de 1962, del MOP, actual Ministeri de Foment.

Aquesta situació es va anar modificant gradualment amb iniciatives locals, de difusió restringida o nul·la, aprofitant models aplicats en localitats d’altres països.

INTRODUCCIÓ

PRINCIPIS GENERALS

1.1 Definició

1.2 Necessitats

1.3 Requisits

QUÈ SENYALITZAR

2.1 Àmbit d’aplicació

2.2 Xarxa bàsica

2.3 Textos informatius

COM SENYALITZAR

3.1 Codi tipogràfic

3.2 Codi direccional

3.3 Pictogrames

3.4 Color

3.5 Modulació dels plafons i exemples

3.6 Modulació dels rètols croquis i exemples

3.7 Exemples de rètols per a vies especials,

SEGREGADES O ASSIMILADES ON SENYALITZAR

4.1 Cèl·lula de senyalització d’orientació

4.2 Col·locació dels senyals

4.3 Rotondes i places urbanes

4.4 Senyalització en travesseres. Integració en la senyalització de carreteres

4.5 Senyalització en rondes

AMB QUÈ SENYALITZAR

5.1 Suports

5.2 Recomanacions

BIBLIOGRAFIA

Features
Ensayos
Legislación
Normativa
Otros documentos
Asociación Técnica de Carreteras (ATC)
Valoraciones
There are no reviews yet, why not be the first?
Valoraciones
Puntúa este documento de 1 a 5:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Documentos relacionados